ES projektai

Projektas „UAB „7 travel" paslaugų patrauklumo didinimas, kuriant dizaino sprendimus"
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0140

 

Projekto biudžetas: 13 250 Eur, iš jų ES dalis: 9 937 Eur.
 

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 15 d.
 

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. kovo 10 d.

 

Projekto tikslas - UAB „7 travel“ paslaugos dizaino sprendimo sukūrimas, siekiant padidinti
paslaugų patrauklumą, paklausą bei padidinti įmonės produktyvumą.


Projekto uždavinys - UAB „7 travel“ teikiamų paslaugų patrauklumo gerinimas, sukuriant
originalius paslaugų dizaino sprendimus.


Diegiant originalius dizaino sprendimus paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, vizualinę raišką -
sukurti kelionių, bilietų, viešbučių kambarių bei parkavimo vietų rezervacijos paslaugų teikimo
schemą. Tikimasi, kad ši schema turėtų didelį inovacinį poveikį paslaugos suteikimo etapuose.
Šioje schemoje būtų identifikuojami pagrindiniai paslaugų teikimo žingsniai: darbai, kuriuos
privalo atlikti klientas iki paslaugų teikimo, aiškūs ir nedviprasmiški žingsniai - etapai paslaugų
teikimo metu, komunikacijos kanalai, nauda ir kt. kriterijai.

 

Finansuojama
iš Europos regioninės plėtros
fondo lėšų

Projekto vykdytojas:
UAB 7 travel

 

www.esinvesticijos.lt

 

7go
Vardas:
El. pašto adresas:
Telefono nr.:
Klausimas:

Įveskite skaičius:
Siųsti Atšaukti